معماری
خانه / اخبار / اخبار گیفت کارت باز / ۱۰۰ برنده خوش شانس ۱۰۰ عدد گیفت کارت ۱۰ دلاری شب یلدا

۱۰۰ برنده خوش شانس ۱۰۰ عدد گیفت کارت ۱۰ دلاری شب یلدا

100 برنده خوش شانس 100 عدد گیفت کارت 10 دلاری شب یلدا
100 برنده خوش شانس ۱۰۰ عدد گیفت کارت ۱۰ دلاری شب یلدا

سلام به همه مشتریان و دوستان عزیز

طبق قولی که به همه مشتریان عزیز داده بودیم قرار شد شب یلدا مراسم برندگان ۱۰۰ عدد گیفت کارت ۱۰ دلاری رو برگزار کنیم که طبق درخواست تعدادی از مشتریان برای کسب امتیاز بیشتر مراسم رو دیشب برقرار کردیم که با سال میلادی ۲۰۱۷ یکی شد . برنده خوش شان گوشی آیفون ۷ نیز انتخاب شد و در پست بعدی به معرفی ایشان می پردازیم .

قرعه کشی به صورت کاملا کامپیوتری صورت پذیرفت و هیچ نوع دخالت انسانی در این کار نبوده است . قرعه کشی توسط نرم افزار کامل The.Hat.3.1.1.7 صورت پذیرفته است که بسیار ساده و منصفانه قرعه کشی را انجام می دهد .

تصمیم به این گرفته شد طبق سفارشات قبلی که مشتری در خرید گیفت در وبسایت گیفت کارت باز داشته است ، گیفت کارت را در رنج محصولات خریداری شده اش انتخاب و برای مشتری ارسال کنیم . همان طور که در شب یلدا عرض کردیم قرعه کشی برگزار شد . تمامی جوایز برای مشتریان اس ام اس و ایمیل شد .

۱۰۰ برنده خوش شانس ۱۰۰ عدد گیفت کارت ۱۰ دلاری شب یلدا

 

شماره تلفن برنده جایزه مشتری جمع امتیاز مشتری 
۱  ۴۳۲۱***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۳۰ امتیاز
۲ ۳۴۳۶***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۷۰ امتیاز
۳ ۰۰۰۱***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۵ امتیاز
۴ ۷۱۹۱***۰۹۱۵ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۲۱۰ امتیاز
۵ ۴۴۸۱***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۵ امتیاز
۶ ۱۰۲۱***۰۹۱۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا  ۱۰ امتیاز
۷ ۹۹۸۰***۰۹۲۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۵ امتیاز
۸ ۸۷۰۰***۰۹۱۳ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۰ امتیاز
۹ ۷۹۷۱***۰۹۱۴ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۳۰ امتیاز
۱۰ ۲۰۶۵***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۴۵ امتیاز
۱۱ ۹۶۷۳***۰۹۱۶ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۷۰ امتیاز
۱۲ ۸۶۱۰***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۹۳۰ امتیاز
۱۳ ۰۹۰۷***۰۹۱۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۵ امتیاز
۱۴ ۷۰۰۷***۰۹۳۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۵ امتیاز
۱۵ ۱۰۱۷***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری گیم استاپ ۵ امتیاز
۱۶ ۳۲۹۸***۰۹۱۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۲۵ امتیاز
۱۷ ۸۹۵۳***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۱۰ امتیاز
۱۸ ۷۳۸۳***۰۹۰۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری امازون امریکا ۱۷۰ امتیاز
۱۹ ۶۵۳۰***۰۹۳۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۵ امتیاز
۲۰ ۳۴۲۹***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری استیم امریکا ۴۱۰ امتیاز
۲۱ ۷۷۲۲***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۵ امتیاز
۲۲ ۳۲۸۴***۰۹۳۴ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۶۰ امتیاز
۲۳ ۲۰۰۱***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایکس باکس امریکا ۱۵ امتیاز
۲۴ ۰۹۱۰***۰۹۱۰ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۵ امتیاز
۲۵ ۷۶۹۹***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۵ امتیاز
۲۶ ۴۷۴۶***۰۹۱۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۲۰ امتیاز
۲۷ ۱۲۹۸***۰۹۳۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری امازون امریکا ۵۰ امتیاز
۲۸ ۶۴۰۰***۰۹۲۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۹۵ امتیاز
۲۹ ۲۲۵۴***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۵ امتیاز
۳۰ ۳۷۹۳***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۰ امتیاز
۳۱ ۹۹۰۱***۰۹۳۳ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۰ امتیاز
۳۲ ۳۴۷۸***۰۹۱۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری امازون امریکا ۵ امتیاز
۳۳ ۹۹۸۷***۰۹۲۰ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز استرالیا ۴۰ امتیاز
۳۴ ۲۱۷۳***۰۹۲۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۰ امتیاز
۳۵ ۵۳۲۷***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۵ امتیاز
۳۶ ۲۳۳۹***۰۹۳۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۵ امتیاز
۳۷ ۳۰۸۷***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۶۵ امتیاز
۳۸ ۱۳۷۶***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۴۰ امتیاز
۳۹ ۸۷۹۲***۰۹۳۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۸۵ امتیاز
۴۰ ۸۰۰۸***۰۹۲۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری اسپاتیفای امریکا ۵ امتیاز
۴۱ ۰۰۲۶***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۷۴۰ امتیاز
۴۲ ۹۰۷۴***۰۹۲۰ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۵ امتیاز
۴۳ ۰۹۸۷***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری استیم امریکا ۹۲۰ امتیاز
۴۴ ۳۰۹۲***۰۹۰۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایکس باکس امریکا ۱۰ امتیاز
۴۵ ۸۰۰۰***۰۹۳۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۱۰ امتیاز
۴۶ ۰۰۱۷***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری امازون امریکا ۲۹۰ امتیاز
۴۷ ۵۱۵۴***۰۹۳۰ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۸۳۰ امتیاز
۴۸ ۲۴۰۰***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۵۶۰ امتیاز
۴۹ ۷۱۸۱***۰۹۱۳ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۵ امتیاز
۵۰ ۴۹۹۰***۰۹۱۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۵ امتیاز
۵۱ ۲۸۹۱***۰۹۱۵ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۹۸۰ امتیاز
۵۲ ۱۰۹۸***۰۹۰۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۹/۹۹ دلار
۵۳ ۲۳۸۷***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۲۳۹۰ امتیاز
۵۴ ۲۳۶۵***۰۹۱۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۵ امتیاز
۵۵ ۲۳۰۰***۰۹۳۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۵ امتیاز
۵۶ ۶۵۴۳***۰۹۱۵ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۰ امتیاز
۵۷ ۳۰۰۲***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۱۰ امتیاز
۵۸ ۱۹۱۸***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۲۳۰ امتیاز
۵۹ ۴۴۲۰***۰۹۳۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۶۰ امتیاز
۶۰ ۱۳۸۲***۰۹۱۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۵ امتیاز
۶۱ ۳۴۶۷***۰۹۰۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری آیتونز امریکا ۷۷۵ امتیاز
۶۲ ۱۰۰۰***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۳۰ امتیاز
۶۳ ۲۶۹۰***۰۹۳۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایکس باکس امریکا ۹۵ امتیاز
۶۴ ۲۱۷۹***۰۹۱۶ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۵ امتیاز
۶۵ ۱۶۵۷***۰۹۱۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری استیم امریکا ۱۵ امتیاز
۶۶ ۱۲۹۹***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۶۰ امتیاز
۶۷ ۶۵۵۰***۰۹۳۵ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۳۶۵ امتیاز
۶۸ ۲۰۲۰***۰۹۱۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۵ امتیاز
۶۹ ۳۴۶۰***۰۹۳۴ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۱۰ امتیاز
۷۰ ۱۰۹۱***۰۹۳۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۷۲۰ امتیاز
۷۱ ۲۳۲۵***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری ویزا کارت ۱۵ امتیاز
۷۲ ۰۳۶۷***۰۹۲۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۱۵ امتیاز
۷۳ ۸۰۷۶***۰۹۱۰ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۰۷۰ امتیاز
۷۴ ۵۹۵۹***۰۹۱۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری اسپاتیفای امریکا ۵ امتیاز
۷۵ ۲۲۷۰***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۵ امتیاز
۷۶ ۰۰۸۰***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۲۰۰ امتیاز
۷۷ ۱۹۷۴***۰۹۱۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۲۰ امتیاز
۷۸ ۳۶۷۰***۰۹۰۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۱۰ امتیاز
۷۹ ۱۰۲۰***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایکس باکس امریکا ۱۰ امتیاز
۸۰ ۳۴۳۴***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۱۴۳۰ امتیاز
۸۱ ۰۰۰۸***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۵۰۵ امتیاز
۸۲ ۰۵۸۹***۰۹۳۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری امازون امریکا ۱۵ امتیاز
۸۳ ۹۹۷۲***۰۹۰۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۱۵ امتیاز
۸۴ ۲۳۰۵***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۱۰۹۰ امتیاز
۸۵ ۸۶۳۹***۰۹۳۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز استرالیا ۵ امتیاز
۸۶ ۲۵۸۰***۰۹۱۷ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۵ امتیاز
۸۷ ۱۴۱۹***۰۹۱۶ گیفت کارت ۱۰ دلاری استیم امریکا ۵ امتیاز
۸۸ ۸۲۳۶***۰۹۳۵ گیفت کارت ۱۰ دلاری مستر کارت ۵ امتیاز
۸۹ ۶۹۶۹***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۱۸۷۰ امتیاز
۹۰ ۷۴۷۹***۰۹۱۸ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۴۰ امتیاز
۹۱ ۲۱۲۲***۰۹۲۰ گیفت کارت ۱۰ دلاری پلی استیشن امریکا ۱۵ امتیاز
۹۲ ۳۴۰۰***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی استرالیا ۱۵ امتیاز
۹۳ ۸۳۶۰***۰۹۱۳ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۱۵ امتیاز
۹۴ ۲۰۰۹***۰۹۱۴ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۳۱۲۰ امتیاز
۹۵ ۷۴۶۹***۰۹۳۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۲۸۰ امتیاز
۹۶ ۵۳۳۹***۰۹۰۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری گوگل پلی امریکا ۳۰ امتیاز
۹۷ ۱۲۰۰***۰۹۱۲ گیفت کارت ۱۰ دلاری اسپاتیفای امریکا ۱۵ امتیاز
۹۸ ۰۰۱۰***۰۹۳۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایکس باکس امریکا ۵ امتیاز
۹۹ ۲۹۷۵***۰۹۲۱ گیفت کارت ۱۰ دلاری امازون امریکا ۵ امتیاز
۱۰۰ ۲۴۰۳***۰۹۱۹ گیفت کارت ۱۰ دلاری ایتونز امریکا ۴۵ امتیاز
شاید شما برنده خوش شانس بعدی ما باشید …

در صورت داشتن هر گونه سوالی به پشتیبانی سایت ایمیل بزنید . 

در ازای هر خرید که از وبسایت انجام می هید امتیاز مرتبط با قرعه کشی خود را دریافت می کنید ، مجموع امتیاز ها هر چه بیشتر باشد شانس شما رو افزایش می دهد .  فروشگاه ما سعی بر آن دارد تا بهترین خدمات رو با جوایز ارزنده در کنار کد های تخفیف روزانه و فصلی به شما مشتریان عزیز ارائه دهد . به همین منظور در فصل جدید و برای آغاز سال نوروز ۱۳۹۶ برنامه های ویژه ای رو پیاده سازی خواهیم کرد . با خرید های بیشتر وبهتر شانس خود را در قرعه کشی نوروز ۱۳۹۶ افزایش دهید . برنامه های جامع و تکمیلی را در وبلاگ به سمع و نظر شما دوستان عزیز خواهیم رساند .

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به ما اعلام کنید تا در سری های آینده برنامه ها و قرعه کشی های جذاب تری را ارائه کنیم . نظر شما چیست ؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.